• Tarkastuslautakunnan arviointiraportista

  by  • 27/05/2013 • Kaupunki

  Terveiset tarkastuslautakunnasta. Tarlasta on hieman vaikea raportoida vuoden varrella, kun melkein kaikki toiminta ja keskustelut tähtäävät kerran vuodessa annettavaan tarkastusraporttiin. Lisäksi keskustelut ovat luottamuksellisia. Monet asiat ovat jopa salaisia. 

  Raportti on nyt tänään kuitenkin valtuuston listalla ja julkinen, joten avaan sitä vähän omasta näkökulmastani. Tiedonjanoisille raportti löytyy tuolta kaupungin sivuilta pdf-muodossa. 

  Ensimmäisessä luvussa on nostettu koko lautakunnan tärkeimmiksi katsomat asiat. Nuo on syytä ottaa varteen.

  • Lastensuojelutarpeen selvittäminen lain edellyttämässä ajassa jäi toteutumatta jo viidentenä vuotena peräkkäin.
  • Työttömyys kasvoi ja erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi.
  • Neljästä taloustavoitteesta vain yksi toteutui.
  • Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että tavoite 300 pientaloasunnon asemakaavoituksesta toteutui.
  • Tarkastuslautakunta pitää hyvänä saavutuksena sitä, että pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt.

  Edellisen vuoden tarkastuskertomuksesta edelleen nousee se, että Tavasen suhteen pitäisi tehdä ratkaisuja ja pian!

  Talous

  Talouden kannalta viime vuosi oli rauhaton ja jakomielinen. Menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin säästöohjelmasta huolimatta. Tarkastuslautakunta on huolissaan myös budjettipoikkeamista sekä talouden reaaliaikaisesta seurannasta, johon kaupungin tilintarkastajakin on kiinnittänyt huomiota. Tilinpäätös vuodelta 2012 löytyy myös kaupungin sivuilta.

  Maanantain valtuuston kokouksessa tulee päätettäväksi yhä uusia poikkeamia viime vuoden budjettiin, jota korjattiin jo viime vuonna kolme kertaa. Nyt vaikuttaa siltä, ettei budjetoinnilla ole mitään merkitystä talouden suunnittelun välineenä. Tässä pitää skarpata. Jos jossain hallinnossa sellaista henkeä, että budjetti valmistellaan tietoisesti alimittaiseksi (esim. soten osalta), olisi siitä kiireesti päästävä eroon. Alibudjetointi on vastuutonta leikkiä perusturvalla. Ei vetele kerta kaikkiaan.

  Raportin sivulle 15 kirjattiinkin lause: ”Määrärahojen ylitykset saattavat aiheuttaa vastuuvapauden epäämisen tilivelvollisilta viranhaltijoilta, lautakunnilta ja johtokunnilta.”

  Sivulla 12 on oivallinen taulukko, josta selviää, miten palvelujen ulkoistamiset ovat kannattaneet viime valtuustokaudella. Tilaajan tilaukset omalta tuotannolta ovat inflaatiokehitys huomioon ottaen pysyneet ennallaan. Hintaindeksin mukaan kustannusten nousu 2009–2012 oli 8,7 % ja tilaajan ostot omalta tuotannolta olivat vastaavana ajankohtana kasvaneet 7 %. Sen sijaan tilaajan ulkopuoliset ostot ovat kasvaneet viime valtuustokaudella 20 %. Erikoissairaanhoidon kasvu on ollut 17 %, kun muiden palveluiden ostot ovat kasvaneet 22 %. 

  Ulkopuolisten tilausten pitäisi minun järkeeni tuottaa säästöä. Nyt ulkopuolelta tilatut huonontavat tilannetta. Ei ei ei.

  Strategia

  Strategiasta on raportissa kirjoitettu hyvin. Olennaisinta on mielestäni tämä: Tavoitteiden tarkempi määrittely ja kohdistaminen kaupungin yksiköille voisivat parantaa valtuuston määrittämän strategian toteutumisen seurantaa. Näin strategia ja tavoitteet olisivat vahvempia välineitä kaupungin johtamisessa.

  Henkilöstö

  Kaupungin henkilöstöstä oli huomattavan vaikeaa koota kunnon dataa, ihan työntekijöiden määrää myöten. Lopulta joku konsernihallinnon työntekijä kävi läpi kaikki yksittäiset palkkaa saavat henkilöt suoraan kirjanpidosta. Lautakunnassa puhutti kovasti se, miten henkilöstön määrä on lisääntynyt konsernihallinnossa. Huomioitiin kuitenkin, että osa lisäyksistä johtuu viranomaistehtävien siirtymisestä konsernihallintoon.

  Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kautta linjan ja työhyvinvointi on lisääntynyt.

  Kaupunki on ryhtynyt seuraamaan vuokratyövoiman käyttöä eli sitä, minkä verran kaupungin työntekijöiden töitä ostetaan ulkopuolisilta. Tarkastuslautakunta esittää, että vastaavanlainen seuranta järjestetään myös johdon töiden osalta eli selvitetään, paljonko kaupunki hankkii konsulttipalveluita.

  Taloushallinnon palvelukeskus ja hallintopalvelukeskus

  Palvelukeskuksia arvioitiin tuottavuusohjelman ja tietohallinnon näkökulmasta. Tärkein viesti on minusta se, että palvelukeskuksen pitäisi pyrkiä tuottamaan paljon parempaa tietoa päätösten välineiksi. Nyt ei esim. aina tiedetä, miten vertailla julkisten ja ykstyisten palvelujen hintoja tai muita kriteerejä.

  Päihde- ja mielenterveyspalvelut

  Painopistettä on onnistuttu siirtämään laitosasumisesta kotiin tarjottaviin palveluihin. Ensi syksynä tapahtuva mielenterveyspalveluiden rakennemuutos on tiedostettu.

  Varhaiskasvatus ja esiopetus

  Päivähoitopaikkojen kysyntään on kuulemma pystytty vastaamaan. Itse rutisin siitä, että hoitopaikkaa ei tällä hetkellä läheskään aina saa läheltä tai työmatkan varrelta.

  Kirjastopalvelut

  Kirjastopalveluista ei löydetty huomautettavaa. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa tai kirjaston toimesta herätti kysymyksiä, mutta itse näen ne osana nykyaikaista kirjastoa. 

  Tampereen ateria

  Ei huomautettavaa. 

  Tampereen Infra

  Ei huomautettavaa. Liikelaitos on mysteeri: kehittämisohjelma on minusta täysin epärealistinen, mutta toistaiseksi Infra näyttää jopa onnistuvan tavoitteissa.

  Syke ja Sarka

  Hyvää toimintaa, pidetään nämä. Pisara meressä, mutta arvokasta ja vähentää sakkomaksuja.

  Muitakin kohteita on arvioitu, mutta eri syistä niistä ei ole nähty syytä kirjoittaa tarkastuskertomukseen. En ollut kaikilla tarkastuskäynneillä mukana, koska kauteni lautakunnassa alkoi vasta marraskuussa. En kirjoittanut jokaisesta luvusta, koska en nähnyt niistä tai tarkastusraportin tekstiin nähden mitään huomautettavaa tai lisättävää.

  Uudessa Tarlassa meillä onkin kaksi vihreää. Kouluttaudumme 28.5. yhdessä tarkastustoimikunnan kanssa ja valmistelemme seuraavien vuosien tarkastuskohteita.

   


  About